خدمات نمایشگاهی

برگزاری نمایشگاه یک فعالیت کاملاً تخصصی و در عین حال بسیار ظریف و حساس می باشد که دانش، تجربه و تکنولوژی خود را می طلبد. غرفه داری در نمایشگاه باید مطابق با اصول و برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد. در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. شرکت در نمایشگاه یکی از مهم ترین راه ها جهت تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد ارائه خدمات و محصولات می باشد.

نمایشگاه ها در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده اند. و به یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه و مبادلات تجاری تبدیل گشته اند. در واقع نمایشگاه های داخلی و بین المللی به عنوان مجراها و کانال هایی برای معرفی کالاهای تولید شده، خدمات و تبلیغات در سرتاسر دنیا بسیار مهم تلقی می شوند.

گروه یارندی ایونت دارای سال ها تجربه در زمینه برگزاری نمایشگاه، نمایشگاه مجازی، غرفه سازی، اجرای خدمات نمایشگاهی شامل ( سرو انواع نوشیدنی ، ارسال باریستا همراه دستگاه اسپرسو ، سرو انواع فینگر فود سرد و گرم ، تیم مهمانداری ، تیم پروموتر ، و تمامی گروه انسانی و اجاره تجهیزات نمایشگاهی و ……می باشد. 

خدمات نمایشگاهی گروه یارندی ایونت

pngegg (12)-min

جذب کردن و شناسایی مشتریان جدید

pngegg (18)

توسعه مبادلات کالا، خدمات و اخذ سفارشات بزرگ در زمان برگزاری نمایشگاه

pngegg (19)-min

ایجاد رقابت سالم بین واحدهای گوناگون تولیدی، صنعتی و تجاری در نمایشگاه های تخصصی

pngegg (20)

مبادله اطلاعات گوناگون تجاری و صنعتی در زمان نمایشگاه

pngegg (14)-min

ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه در نمایشگاه

pngegg (21)-min

جذب سرمایه های خارجی از طریق نشان دادن امتیازهای خاص برای آنها

بسط و ایجاد تصویر و نگرش مثبت از شرکت و محصولات آن در نمایشگاه

آزمایش واکنش بازار نسبت به محصولات جدید در طول زمان برگزاری نمایشگاه

pngegg (13)-min (1)

افزایش روحیه کارکنان شرکت، خریداران و مشتریان جاری

pngegg (25)-min

گردآوری اطلاعات مربوط به رقبا در زمان برگزاری نمایشگاه

pngegg (26)-min

مبادله اطلاعات گوناگون تجاری و صنعتی در زمان نمایشگاه

pngegg (16)-min

ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه در نمایشگاه