مدیریت و برگزاری رویداد

مدیریت رویدادها به فرآیند برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای رویدادهای مختلف گفته می شود. این فرآیند شامل مراحلی نظیر تعیین اهداف از برگزاری رویداد، برنامه‌ریزی و طراحی جزئیات رویداد موردنظر، تدارک و تهیه منابع ، اجرای عملیات رویداد، و در نهایت ارزیابی و بهبود عملکرد رویداد می‌شود.

مدیریت رویدادها نیازمند مهارت‌های متنوعی از جمله برنامه‌ریزی، مدیریت زمان و منابع، ارتباطات عالی و حل مسئله است. همچنین، استفاده از فناوری‌های روز و ابزارهای مدیریت رویدادها نیز می‌تواند در بهبود کارایی و کیفیت رویدادها کمک کند.

شرکت یارندی ایونت یک شرکت متخصص در مدیریت و برگزاری رویداد ها می باشد.  شرکت ما به عنوان یک تیم حرفه‌ای در زمینه مدیریت رویدادها فعالیت می‌کند و خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد. در زیر به برخی از جنبه‌ها و خدماتی که شرکت یارندی ایونت عموماً ارائه می‌دهد، اشاره خواهیم کرد.

ایونت شرکت لاماسو شدو

خدمات مدیریت رویداد هلدینگ یارندی

تعیین هدف رویداد

برنامه‌ریزی و طراحی رویداد

pngegg 55 min

تدارک و تهیه منابع

اجرای عملیات رویداد

ارزیابی و بهبود عملکرد رویداد

تعیین هدف رویداد

در این مرحله، هدف اصلی و اهداف مورد انتظار از برگزاری رویداد مشخص می‌شود. این هدف‌ها می‌توانند شامل افزایش شناخت برند، ارتقای فروش، برقراری ارتباط با مشتریان، ارائه آموزش و آگاهی و غیره باشند. تعیین هدف و اهداف رویداد، به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا راهبرد و استراتژی‌های مناسب را برای رسیدن به این اهداف تدوین کنند.

برنامه‌ریزی و طراحی رویداد

در این مرحله، برنامه‌ریزی جزئیات رویداد انجام می‌شود. این شامل تعیین تاریخ، مکان، زمان‌بندی، برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف رویداد است. همچنین، در این مرحله ممکن است نیاز به همکاری با تامین‌کنندگان و مشارکت کنندگان دیگر را بررسی و تدارک دید.

تدارک و تهیه منابع موردنیاز رویداد

در این مرحله، برنامه‌ریزی جزئیات رویداد انجام می‌شود. این شامل تعیین تاریخ، مکان، زمان‌بندی، برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف رویداد است. همچنین، در این مرحله ممکن است نیاز به همکاری با تامین‌کنندگان و مشارکت کنندگان دیگر را بررسی و تدارک دید.

برگزاری رویداد

در این مرحله، عملیات و فعالیت‌های مربوط به رویداد به طور عملی اجرا می‌شوند. که شامل مدیریت و کنترل فعالیت‌ها در زمان برگزاری رویداد، هماهنگی با تامین‌کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت و رسیدگی به نیاز میهمانان و حضار رویداد، و مدیریت هرگونه مشکل یا نیاز ضروری در طول رویداد می‌شود.

ارزیابی و بهبود عملکرد رویداد

پس از برگزاری رویداد، مرحله ارزیابی و بهبود عملکرد آن آغاز می‌شود. در این مرحله، ارزیابی می‌شود که آیا هدف‌ها و اهداف تعیین شده برآورده شده‌اند و رضایت مهمانان و حضار رویداد بررسی می‌شود. از نظرات و بازخوردهای دریافتی، می‌توان بهبودهای لازم در برنامه‌های آینده اعمال کرد و از تجربیات به دست آمده برای بهبود فرآیند مدیریت رویدادهای آینده استفاده کرد.

شرکت یارندی ایونت با تیم مجرب و متخصص خود، به برگزاری رویدادهای گوناگون از جمله کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها، افتتاحیه ها، جشنواره‌ها و سمینارها کمک می‌کند. هدف اصلی  تیم ما ، ایجاد تجربه‌ای منحصربه‌ فرد و موفق برای شرکت کنندگان در رویدادهای شماست.