یارندی ایونت

Yarandi Event

برگزاری رویداد های نمایشگاه‌هایی، ایونت ها، رویداد های رونمایی محصول ، سمینار و همایش ها با متد روز و با ایده‌های جذاب و فاصله گرفتن از شیوه‌های منسوخ شده‌ی موجود یکی از برنامه‌های هلدینگ ما می‌باشد. رویکردی که در این عرصه از آن استفاده خواهیم کرد باعث بهره وری، جذابیت و رشد در برگزاری انواع رویداد ها می‌باشد. یارندی ایونت به عنوان یکی از شرکت های برگزار کننده ایونت، در طول سالیان و با توجه به تجربه ای که در این مدت به دست آورده است، اهم خدمات مورد نیاز را معرفی کرده است.

مشاوره تشریفات مجالس یارندی ایونت

نیاز به مشاوره دارید ؟